Iréne Westerlund

Våren 2003 förverkligade jag en 10 år gammal dröm och påbörjade min utbildning i Rosenmetoden. Sedan 2009 är jag certifierad Rosenterapeut och med i och försäkrad genom KRY (Kroppsterapeuternas yrkesförbund).

“Rosenmetoden har givit mig otroligt mycket, bland annat att bli fri från en lägesyrsel och en känsla av frihet att få vara mig själv. Jag citerar Marion Rosen, grundare av metoden – ” Från den du tror att du är till den du verkligen är”