Pierre Lundqvist

Osteopati & Kiromassagekliniken specialiserar sig på osteopati och manuell terapi. På kliniken utför vi , i princip, bara manuella behandlingar, det vill säga vi arbetar bara med händerna och främjar därmed återhämtningen av patologier (skador) på ett naturligt och icke-invasivt sätt. Om behovet finns kompletterar vi behandlingen med bandage eller torrnål.

Alla våra behandlingar är helt individanpassade. Varje klient och varje patologi är unik. Behandlingarna är inriktade på sökandet efter skadans ursprung, inte bara symtomen. För att göra detta utför vi en noggrann anamnes och en global bedömning av klienten.
Vi anpassar din behandling individuellt, detta gör vi genom att inte bara titta på den fysiska skadan/problemet utan att vi lyssnar på din berättelse för att förstå hur hälsa och ohälsa hänger ihop i ditt specifika fall. Till exempel, hur dina livsvanor ser ut? hur ser din emotionella situation ut? Vi vill gärna få en helhetsbild av dig för att kunna hjälpa dig att ”rensa ut” det negativa då vi anser att kropp, själ och tankar hänger ihop.

Vårt mål är alltid att återställa ett harmoniskt tillstånd i kroppen genom att öka rörligheten och funktionen hos de olika strukturerna (lederna, muskler, fascia, blodcirkulationen, nerverna med mera) Detta eliminerar skadan och förbättrar livskvaliteten.  

Vi på Osteopati & Kiromassagekliniken, ser kroppen som en sammankopplad och komplex system. Därför behandlar vi hela dig.

 Vårt mål är att behandla i minsta möjliga sessioner till förmån för våra klienter. Därför har vi alltid en löpande och öppen dialog tillsammans med dig kring problematiken och dess behandling. 
Vårt önskemål (syfte/intention…) är att du ska känna dig trygg hos oss.

”… Hos oss är du i bra händer”