Ayurveda

Ayurveda är sanskrit, Indiens motsvarighet till latin, och betyder ”kunskap/vetenskap om livet” eller ”kunskap om allt levande”. Den ayurvediska läkekonsten är ett av världens äldsta medicinska system. Vi betraktar det också som ett tidlöst medicinskt system.

Den har sitt ursprung i Indien och vedatraditionen och har utvecklats under tusentals år. Både tibetansk och kinesisk medicin har sina rötter i ayurveda, liksom den tidiga grekiska medicinen.

Ayurveda handlar om att försöka vara i balans, hantera obalanser med att lära känna sig själv bättre, genom kost och massage. Massagen anpassas efter just dig och din kroppskonstitution.