Viktreglering

Målet med kursen är att ge deltagaren verktyg att med egen kunskap och vilja gå upp eller ned i vikt samt att behålla uppnådd vikt.

Kursen genomförs individuellt eller som en fortsättning på vår kurs Kostrådgivning.

 

Viktreglering, dvs att gå upp eller ned i vikt, omfattar en grundkurs i grupp med tre seminarium som är 1,5 resp 2 timmar. Under dessa seminarier lär sig deltagaren grunderna i vad som styr den vikt människan har, både de fysiska orsakerna och motivationsfaktorer.

 

Matens påverkan på vikten gås igenom, motionens inverkan förklaras. Vi lär oss även om begreppet energi, om matens innehåll och hur det påverkar vikten.

 

Det ges en fördjupad utbildning i begreppen energi, fett, kolhydrater och protein. Det blir även studiebesök i butik där vi lär oss förstå innehållsdeklarationen i livsmedel mer noggrant. Det blir en analys av deltagarnas eget dagsbehov av energi uttryckt i kilokalorier (kcal). Vi studerar olika färdiglagade måltider på tallrik och lär oss hur man kan bedöma antalet kalorier på tallriken. Detta ger en kunskap om den mängd mat som intas under dag motsvarar behovet.

 

Efter dessa seminarier är kursen personlig och omfattar det antal timmar som överenskommes. Det blir då en detaljerad analys av deltagarens intag av mat. En genomgång om deltagarens vilja att gå upp eller ned i vikt. Vi diskuterar motivation till ett ändrat beteende i relation till det vi stoppar i oss och vi sätter mål för viktuppgången eller viktnedgången. Vi ses därefter ca två gånger per månad under en tid som blir överenskommen. Vägning sker och vi talar i detalj om vad som gått bra eller mindre bra sedan förra mötet. Sedan blir det tips och råd för fortsatt arbete med vikten samt hemläxa exempelvis gällande resultatet av matintaget.

 

Paketpris två seminarium: 1990 kr

Personliga möten: 590kr/tillfälle, 10-klippkort 4990 kr