Therese Kroon

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av fysisk rörelse och hälsa såsom dans, simning, och basket bland annat. När jag skulle välja utbildning tänkte jag självklart på friskvård och hälsa.

Tidigt i livet drabbades jag av cancer vilket tvingade mig till flera års paus. Det första jag gjorde efteråt var att utbilda mig till Hälsopedagog på Hagabergs Folkhögskola. I utbildningen fick jag bland annat lära mig Massage, Taiji qigong, Mindfulness, Stavgång, Personlig träning, Kostcoachning samt Coachande individuella samtal.

I november 2017 gick jag en vidareutbildning i Koppningsmassage. Jag använder numera ofta koppning i kombination med mina ordinarie massagebehandlingar.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas branschorganisation och är försäkrad därigenom.

”Välmående kommer inifrån”