Mindfulness 30 min eller 60 min

Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare och mer öppen i varje ögonblick. Vid en mindfulnessmeditation övar vi på just detta. På senare tid har Mindfulness blivit en viktig del i vårt samhälle och har visat sig ha goda effekter vid både stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Vi leder dig genom övningar som exempel andningsankaret och kroppsscanning.

30 min 450 kr
60 min 690 kr