Rosenmetoden 60 min

Rosenmetoden är en varsam, kraftfull och närvarande kroppsbehandling

Behandlingen bidrar till djup avspänning, ökad kroppsmedvetenhet och känslomässig medvetenhet. Ofta handlar det om muskler som är spända utan att utföra något arbete, dvs. spänningar som vi många gånger är omedvetna om.

För att hålla ifrån oss obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, ”håller vi ihop oss” och spänner våra muskler som en försvarsmekanism.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar också massor av energi som vi skulle kunna använda på bättre sätt. Detta kallar Marion Rosen ”barriärer mot att leva”.

Metoden som har utvecklats kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet, skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA.

”Spänningen i kroppen kan vara den historia du inte kunde berätta.” – Marion Rosen

Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Detta kan göra att du börjar känna igen, acceptera och öppna upp för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna.

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

  • Lider av fysisk smärta
  • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
  • Lider av sömnlöshet eller trötthet
  • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
  • Vill uppnå större kroppsmedvetande
  • Har värk och kramp i kroppen som vid fibromyalgi
  • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
  • Söker en fysisk eller känslomässig förändring

Rosenmetoden kan också vara ett komplement för dig som går i samtalsterapi (kom ihåg att rådfråga din terapeut).

Forskning om Rosenmetoden som pågår på Karolinska Institutet kan du läsa om här.

60 min 690 kr, 3-klippkort 1890 kr, 5-klippkort 2690 kr

Boka här på hemsidan eller ring:
Iréne 070-561 83 38