Fantastisk timme med Rosenmetoden

Det var en fantastisk timme med Dorrit och Rosenmetoden. Flera dagar efter kan jag fortfarande känna att något positivt jobbar i min kropp. Naturligtvis har jag bokat in en ny tid och väntar med spänning på vad det kan ge mig.
-Lena-