Maria Sahlberg

Jag är en massör som gärna jobbar djupgående  och behandlande på flera plan. Mina metoder är ofta långsamma och inkännande. Problem som suttit en tid behöver ofta tid för att släppa och ge ett hållbart resultat.
Det är viktigt för mig att hela personen får komma till tals och bli lyssnad på. Det innebär ibland att fler behandlingar behövs, men också att man kan vara i fas under processens gång. Detta kan vara särkilt viktigt om man lider av långvarig stress. Min erfarenhet är att det på sikt ger bättre förutsättningar för välmående.

I alla mina behandlingar strävar jag efter att anpassa efter kundens primära behov på ett sätt som samtidigt inte får motverka någon annan del, tex lymfflödet. Efter utbildningen till certifierad massör på Hälsoteket har jag arbetat med massage på olika sätt, tex som företagsmassör och på klinik.
Jag gick från att vara elev till att undervisa i massage steg 1 på Hälsoteket.
Den tjänsten avslutade jag efter fem terminer för att få mer tid för min egen praktik. Under hösten 2018 har jag också slutfört min utbildning till lymfflödesmassör under Helena Janlöv-Remnerud. Jag är också under ständig utbildning i Healing Touch, som du kan läsa mer om under behandlingar. Jag har gått de 3 första stegen av 5.

Jag har flera kortare utbildningar inom sjukvårdsrelaterade ämnen, såsom förvärvade hjärnskador, epilepsi, diabetes, förflyttningstekniker, hlr.

I grunden har jag en utbildning som bildlärare och den största delen av mitt yrkesliv har jag jobbat med människor på olika sätt. Konstintresset vårdar jag numer genom att måla i min ateljé när tiden räcker till 🙂

Boka tid hos Maria S här.
Läs mer om våra massagebehandlingar här.