Coaching hos Suzanne

”Att träffa dig har gjort att jag börjat se på mitt liv på ett annat sätt, hur mycket bra jag har att vara tacksam för och inte bara se det jag inte har. Nu kan jag även styra mitt eget liv och på det sättet känna in vad jag mår bra av och inte bara vad omgivningen tycker.”
-Mia-