Stärk dig själv – påminn dig om det du tidigare lyckats med

Tänk tillbaka på alla tidigare utmaningar du haft i ditt liv och som du klarat av. Just när du upplevde dem kanske du kände att du aldrig skulle klara det, men två år senare hade du klarat både det och mycket mer. Hämta hem trevliga minnen av gamla segrar och koppla dem till nuet. På så sätt kan du stärka dig själv och sätta perspektiv på de prövningar du går igenom just nu.

En behandling med Avslappningshypnos kan hjälpa dig att ta fram tidigare utmaningar och förstärka känslan. Läs mer om behandlingen här.